Tarım Durumu


2012 Yılı TEMMUZ Ayında Yurdumuzda Yapılan Zirai Çalışmalar

Marmara Bölgesi

Aylık yağışlarda normaline ve geçen yıl Temmuz ayı yağışına göre azalma; kümülâtif yağışlarda normale göre artma, geçen yıla göre ise azalma gözlenmiştir. Tahıllarda hasat işlemleri tamamlanmış, verim normaldir. Tahılların ambarlarda saklama, değerlendirme ve pazarlamasına devam edilmiştir. Hasadı yapılan hububat tarlalarında anız bozma yapılmış, nadasa bırakılmış tarlalarda ot mücadelesi ve yeşil gübreleme için ikileme, üçleme işlerine devam edilmiştir. Hububat hasadından hemen sonra gölge tavında tarlaların sürümüne başlanmıştır. Nohut hasadı tamamlanmış olup verim normal gerçekleşmiştir. Pamukta tomurcuklanma ve çiçeklenme görülmüş olup, büyüme normal olarak devam etmektedir. Şeker pancarı ile yaz sebzelerinin çapası ve sulaması, yem bitkilerinin, çayır otlarıyla yoncanın biçilmeleri ve kurutulmaları yapılmıştır. Yoncanın biçimi yapılmıştır. Ayçiçekleri gelişme normal olarak devam etmektedir. Ayçiçeğinde ise çiçeklenme görülmüş olup, büyüme ve gelişme normal olarak devam etmektedir. Tütünlerde dip yapraklar alınmıştır. Taze fasulye hasadına devam edilmiştir. Bağlardaki erken çeşit üzümlerde olgunlaşmalar görülmüş olup, bazı kesimlerde hasada başlanmıştır. Fiğ hasadı yapılmıştır. Silajlık mısırın gelişimi devam etmektedir. Dut ve kiraz hasadı bitmiştir. Turfanda perlette ve cardinal üzüm hasadına başlanmıştır. Şeftali, nektarin hasatlarına devam edilmiş, armut hasadına ay içinde başlanmıştır. Elmada büyüme normal olarak devam etmektedir. Zeytinde meyve gelişimi devam etmektedir. Çeltikte gelişim durumu iyi olup ay ortalarına doğru filizlenme görülmüş, yabani ot ilaçlaması yapılmıştır. Zeytinde zeytin sineği ilaçlaması yapılmış, zeytin güvesi ve beyaz küllemeye karşı organik mücadele devam edilmiştir. Elmada iç kurt, kırmızı örümcek ve külleme; şeftalide doğu meyve güvesi, külleme ve filiz güvesine karşı ilaçlı mücadele yapılmıştır. Kümeslerde havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon işleri yürütülmüş, tavuklara bol yeşillikle birlikte çeşitli yemler verilmiş, civciv ve piliç beslemesine özen gösterilmiştir. Çeşitli tavuk hastalıkları ile zararlılarına karşı mücadele yapılmıştır. Koyun ve keçilerde yavrular analarından ayrılmış, kırpma işlemi tamamlanmış olup herhangi bir hastalık yoktur. Koyun ve keçilerde ay içinde veba aşısı yapılmıştır.

Ege Bölgesi

Aylık yağışlarda normaline göre azalma, geçen yıl Temmuz ayı yağışına göre artma; kümülâtif yağışlarda normale ve geçen yıla göre ise artma gözlenmiştir. Kışlık tahılların, mercimek, nohudun hasadı tamamlanmış, verim normal gerçekleşmiştir. Hasat edilen arazilerde gölge tavında anızlar bozulmuş, nadas alanlarında kazayağı tırmık ile üçleme yapılmıştır. Baklagiller hasat olgunluğuna ulaşmıştır. Haşhaşta hasada devam edilmiştir. Anason ve yer fıstığı tane oluşumu başlamıştır. Mısır ve ayçiçeğinde otlanma fazla olduğundan son bir çapa ve boğaz doldurma yapılmıştır. İkinci ürün mısır ekimi yapılmıştır. Turunçgil meyveleri ve zeytinler büyüme dönemindedir. Meyve bahçelerinde ot alma ve sulama işlerine devam edilmiştir. Temmuz ayının ikinci yarısında durgun göz aşılarına başlanmış, yapılan göz aşıları kontrol edilmiştir. Çöğür tavaları sulanmış, otları alınmıştır. Bu ay içinde bahçede kültüvatörle ikinci toprak işleme yapılmıştır. Kavun, karpuz ve şeftalilerin hasatlarına, tütün yapraklarının kırımına, dizim ve kurutulmalarına devam edilmiştir. Yüksek kesimlerde elma seyretme işlemi yapılmış olup meyve gelişimi devam etmektedir. Şeker pancarında yumru gelişimi devam etmektedir. Kıyı kesimlerde erkenci patateslerin hasadı tamamlanmış, yüksek kesimlerde hasat devam edilmiştir. Pamuklar çiçek ve koza dönemindedir, bazı kesimlerde yer yer kırmızı örümcek ile mücadele edilmektedir. Fiğde tohum hasadı, yonca, korungada biçimler yapılmış, yoncada sulamalara, çayırlarda biçimlere devam edilmiştir. Erken çeşit elma, incir ve üzümlerin olgunlaşma görülen kesimlerde hasadına başlanmıştır. Kiraz hasadı tamamlanmış, vişne, armut hasadına başlanmıştır. Zeytinde meyve gelişimi devam etmektedir. İncirde hasat dönemi başlamıştır. Bağlarda külleme ve salkım güvesine karşı son ilaçlama yapılmıştır. Elma, ayva meyvelerinde gelişme devam etmektedir. Elma iç kurdu ilaçlamasına devam edilmiştir. Patates böceği mücadelesine devam edilmiştir. Bazı kesimlerde görülen çiçek, şap hastalığı ile mücadele edilmiştir. Hayvanlarda koruyucu aşılamalar ve suni tohumlama devam edilmiştir. Büyükbaş hayvanlarda parazit kontrolü ve mücadelesine devam edilmiştir. 3–5 aylık kuzularda brucella melitensis Rev-1 aşıları yapılmıştır. Tavuklara difteri ve çiçek aşıları yapılmış, yumurtlayan tavuklara C vitamini verilmiştir. Damızlık piliçlere kısıtlı yemleme yapılmıştır. Arıcılıkta oğul alma işlemlerine devam edilmiş, nektar ve polen durumuna göre arılar yeni yerlerine nakledilmiştir. Kovanların taşınması ve kontrolü yapılmıştır. Bal geliş durumu izlenerek, gözlemci kovan her akşam üstü tartılmış, ihtiyaç duyulan kovanlara ballık ve çerçeve ilave edilmiş, su ihtiyacı karşılanmış, zayıf kovanlar birleştirilmiştir. Kültür balıkçılığında palet yem verilmiş, hastalıklar için tedbir alınmış, 9,5 cm den büyük kerevitler, 35 cm den büyük turnalar ve 30 cm den büyük sazanlar avlanmıştır.

Akdeniz Bölgesi

Aylık yağışlarda normaline ve geçen yıl Temmuz ayı yağışına göre azalma; kümülâtif yağışlarda normale ve geçen yıla göre ise artma gözlenmiştir. Tahıllarda kıyı kesimlerde hasat tamamlanmıştır, yüksek kesimlerde hasada devam edilmiştir. Pamukta çiçeklenme gerçekleşip, koza oluşumu başlamıştır. Pamukta sulama, çapalama ve zirai mücadele devam edilmiştir. Haşhaş hasadı devam etmiştir. Tütününün gelişmesi normal olup kırımları başlamıştır. Ayçiçeği hasadına, yer fıstığında sulama işlerine devam edilmiştir. İkinci ürün mısır, soya ve susamda çıkışlar tamamlanmış, gelişmeler normaldir. İkinci ürün mısırda sulama ve zararlılara karşı mücadele devam etmiştir. Birinci ürün mısır olgunlaşmak üzere olup yer yer hasada başlamıştır. Soyalar çiçek ve bakla, yer fıstıkları meyve bağlama devresindedir. Sahil bölgelerinde erkenci patateslerin hasadı tamamlanmış, yayla ve yüksek kesimlerde erkenci çeşitlerin hasadı devam etmektedir. Kirazın hasadı tamamlanmıştır. Fide ile yetiştirilen Kavun, karpuz hasadı tamamlanmış; tohumla yetiştirilen kavun, karpuz ve erkenci çeşit üzüm hasadı devam etmiştir. Portakal, limon, greyfurt, mandalına meyve gelişimi devam etmektedir. Erik, kayısı ve şeftali hasatları tamamlanmıştır. Avokadolarda meyve gelişimi normal olarak devam etmektedir. Muzlarda çiçeklenme olmuş, meyve teşekkül etmiştir. İncir, armut ve erken çeşit elmaların hasatları ve pazarlaması sürdürülmüştür. Domates, biber ve soğan bitkilerinin hasadına başlanmıştır. İki ürün yetiştiren seralarda temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken, toprak ve fide hazırlıklarına devam edilmiştir. Yoncaların biçim, bakım ve sulama işleri devam etmiş, üçüncü biçim tamamlanmıştır. Silajlık mısırların gelişimleri devam etmekte olup birinci ürün silajlık mısırların hasadına başlanmıştır. Silajlık mısırda ikinci ürün ekilişi yapılmıştır. Pamukta beyazsinek, yaprak biti ve kırmızı örümcek, mısırda koçan kurdu, narlarda yaprak biti ve sarı odun kurdu, turunçgillerde galeri güvesine karşı mücadele çalışmaları yapılmıştır. Zeytin güvesi tuzak sayımları tamamlanmış; zeytin sineği için feromon ve mc pail tuzakları kurulmuş, sayımlar devam ediyor. Narenciye bahçelerinde unlubit, uyuz, yabancı otlarla mücadele, sulama, gübreleme ve kuru dalların temizlenmeleri işleri yapılmıştır. Hayvanlarda rutin aşı çalışmaları ve suni tohumlama devam edilmiştir. Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada bulunması dolayısıyla ahır işleri azalmıştır. Besi yapılan kesimlerde ahırlar temiz, havalı bulundurulmuş ve dezenfeksiyonu yapılmıştır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda aşılama, küpe takma, suni tohumlama devam etmiştir. Arıcılara işletme numarası ve yer değiştirme belgesi verilmeye devam etmektedir.

İç Anadolu Bölgesi

Aylık ve kümülâtif yağışlarda normale ve geçen yıla göre ise azalma gözlenmiştir. Arpa hasadı bitirilmiş verim iyidir. Buğday hasat işleri devam etmiştir. Buğday verimi çok iyidir. Nohut hasadı bitmiştir. Fiğ ve mercimeklerde hasat harman işlerine devam edilmiş ve kısmen tamamlanmıştır. Karpuz ve kavun satışları başlamıştır. Çerezlik kabakta meyve teşekkülü oluştur. Taze fasulye, biber, patlıcan, domates, hasadına devam edilmiştir. Ayçiçeğinde çiçeklenme görülmüş, olgunlaşma başlamıştır. Şeker pancarlarının sulanmaları, yaz sebzelerinin hasat ve sulaması, baklagillerin ise hasat ve harmanı sürdürülmüş, patateslerin sökülmelerine ise bazı kesimlerde başlanmıştır. Meyve ağaçlarında iç kurduna, sebzelerde kırmızı örümceklerle yeşil kurtlara, patateslerde ise patates böceklerine karşı ilaçlama çalışmaları sürdürülmüştür. Akça armudu, kayısı, vişne ve kirazda hasat dönemi bitmiştir. Elma ve erikte meyve gelişimi devam etmektedir. Yoncada üçüncü biçim yapılmıştır. Korungaların ikinci hasadı yapılmış, sulama ve gübreleme işlemlerine devam edilmiştir. Büyükbaş hayvanlarda suni tohumlama devam etmiş, tırnak bakımları, ahır temizliği ve dezenfeksiyonu, iç parazit, koruyucu ve şap aşısı yapılmıştır. Doğumlar için ahır koşulları sürekli kontrol edilmiştir. Nokra mücadelesine devam edilmiş. Meme hastalıkları yönünden sürekli kontroller yapılarak mastitise karşı meme temizliği yapılmıştır. Küçükbaş hayvanlarda ayak iltihabı, şap, şarbon gibi hastalıklar takip edilmiş, gerekli tedavi ve aşılar yapılmıştır. Kuzulara şerit dökmeleri için ilaç verilmiştir. Bal hasadına başlanmıştır.

Karadeniz Bölgesi

Aylık yağışlarda normaline ve geçen yıl Temmuz ayı yağışına göre artma; kümülatif yağışlarda normale göre artma, geçen yıla göre ise azalma gözlenmiştir. Tahıllarda hasat, harman işleri batı kesimlerde bitirilmiş, verim normal gerçekleşmiş; diğer kesimlerde buğday hasadına devam edilmiştir. Bazı kesimlerde Yağışların fazla olması nedeniyle yatan buğdaylarda verim düşük olmuştur. Hasadı tamamlanan yerlerde anız bozma, nadasa bırakılan tarlalarda yabani ot mücadelesi, ikileme ve üçleme yapılmıştır. Nohut ve mercimek hasadına başlanmıştır. Mısırda olgunlaşma başlamıştır. Şeker pancarı ve ayçiçeğinde yağışların devam etmesi sebebiyle bu ay içinde gelişimi iyi olarak gözlenmiştir. Ayçiçeğinde çiçek tablası oluşup; ilk çiçekler açmıştır. Şekerpancarında yüzeydeki yapraklanmalar başlamıştır. Çeltikte başaklanma gerçekleşmiştir. Tütünde tomurcuklanma görülmüş, ilk yaprak kırma başlamıştır. Örtü altında yetiştirilen kavun ve karpuzlarda hasat başlamıştır. Çayda ikinci sürüm toplama işlemi aybaşı itibariyle başlamış olup, yer yer toplama işlemine devam edilmiştir. Erik ve kayısıların hasadına, yem bitkilerinin biçilip kurutulma işlerine devam edilmiştir. Şeftali hasadına başlanmıştır. Fındıklarda olgunlaşmalar devam etmektedir, bazı kesimlerde turfanda fındık hasadı başlamıştır. Mandalinalar meyve oluşumu devresindedir. Elmalarda gelişmeler iyi şekilde devam etmektedir. Kivilerde seyreltme yapılmıştır. Kestane ağaçlarında meyve gelişimi devam etmektedir. Cevizlerde gelişme gayet iyidir, verimin çok olacağı tahmin edilmektedir. Taze fasulye, biber, patlıcan, domates gibi sebzelerin hasadı devam etmektedir. Kırmızı ve baş lahana ile pırasaların ekimine başlanmıştır. Patateste gelişme gayet iyidir, ay içerisinde yağan yağışlar sayesinde sulama yapılmamış, yaprak solgunluğu gerçekleşmemiş, yağışlar nedeniyle renklerinin koyu olduğu görülmüştür. Bazı kesimlerde patates hasadına başlanmıştır. Patates böceği ile mücadele devam edilmiştir. Korunga, fiğ ve yoncada tohum hasadına devam edilmiştir. Fındık bahçelerinde yabancı otlar biçilmektedir. Elmalar ve armutlarda kara lekeye, elma iç kurdu yaprak bitlileri ve akarlara karşı mücadele devam edilmiştir. Çeltikte yabancı ot, ayçiçeğinde mildiyö için ilaçlama yapılmıştır. Hayvanlarda koruyucu aşılamalar ile suni ve tabi tohumlama devam edilmiş, ahırların havalandırılmasına özen gösterilmiştir. Hayvanların tuz ihtiyacı karşılanmıştır. Koyunlarda enteretoxemi hastalığına karşı aşılama yapılmıştır. Kuzuların normal bakım işlerine devam edilmiştir. Koyun ve keçiler parazit ve haşerelere karşı ilaçlı su ile banyo; yün ve kıl kırkımı yapılmıştır. Kümes hayvanlarının difteri ve çiçek aşısı yaptırılmış; yumurtlayan tavuklara B vitamini verilmiştir; kümesler serin tutulmuş, sularına dikkat edilmiştir. Arıcılıkta kovanlara ekleme yapılmıştır. Kovanların temiz ve kullanışlı olmasına dikkat edilmiş, kovanlar sarsılmadan çiçeği bol yerlere nakledilmiş, zayıf kovanların birleştirilmiş, bal hasadına devam edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi

Aylık yağışlarda normaline göre artma, geçen yıl Temmuz ayı yağışına göre azalma; kümülâtif yağışlarda normale ve geçen yıla göre ise azalma gözlenmiştir. Kışlık hububatların hasat işlemlerine devam edilmiştir. Yazlık hububat başak çıkarmış olup süt olum devresindedir. Mercimek hasadına devam edilmiştir. Nohut ve fasulyede gelişme devam etmektedir. Patatesler çiçeklenme devresinde olup şeker pancarları ise toprak yüzeyinde en fazla yapraklanma devresine girmiştir. Şeker pancarı bakın işlerine devam edilmiştir. Fiğ hasadı tamamlanmış, yoncanın ve korungaların biçilmesi yapılmıştır. Eriklerin, vişnelerin ve kayısıların hasadı yapılmıştır. Bağlardaki asmalarda üzümler koruk devresindedir. Yoncada küsküt mücadelesine devam edilmiştir. Elma ve armutlarda iç kurdu mücadelesine devam edilmiştir. Şeker pancarında görülen kök çürükleri için ve pancar sineklerine karşı ilaçlamalar yapılmıştır. Kavun, karpuz, salatalık, patlıcan, domateste ve elmada görülen kırmızı örümcek için ilaçlamalar yapılmıştır. Elmalarda yaprak galeri güvesi ve sanjose kabuklu biti ile mücadele edilmiştir. Şap hastalığı ile mücadele edilmiştir. Patates böceği ile mücadele edilmiştir. Kümeslerin bakımı, yemlere vitamin ve antibiyotik takviyesi, yumurtaların toplanması, tavuk tifosuna karşı tarama işlemlerine devam edilmiştir. Ağılların bakımı, kırkım ve ilaçlı banyo, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama işleri yapılmıştır. Arı kovanlarının bakımı, ana arı gözlerinin imhası, bal hasadı, varoa ilaçlaması işlemlerine devam edilmiştir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda rutin aşılama işleri yapılmıştır. Büyük ve küçükbaş hayvanların merada otlatılmasına devam edilmektedir. Hayvan doğumlarının büyük bölümü tamamlanmıştır. Meralardaki yeşil ot oranın azalmasıyla birlikte süt veriminde de bir önceki aya göre düşüş görülmüştür. Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılmıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Aylık yağışlarda normaline ve geçen yıl Temmuz ayı yağışına göre fazla artma; kümülâtif yağışlarda normale göre azalma, geçen yıla göre ise artma gözlenmiştir. Hububat hasadı bitmiştir. Kırmızı mercimekte hasat tamamlanmıştır. Pamukta çiçeklenme dönemi bitmiş, koza bağlama dönemine girmiştir. Ayçiçeğinde tabla oluşma devresi geçmiş, dane dolum devresi başlamıştır. Yaz sebzelerinin, kavun ve karpuzların hasadı, pamuk, ayçiçeği ve tütünlerin çapası ve sulaması, meyve ağaçlarından antepfıstıklarının aşılanma çalışmaları yürütülmüştür. Tütünde alt yaprak alınmaya başlamıştır. Erik, kayısı, vişne, kiraz, şeftali meyvelerinde hasat bitmiştir. Bağlarda tahannebi üzüm çeşidi hasadı tamamlanmıştır. Bağlarda küllemeyle, ambarlarda zararlılarla mücadele sürdürülmüş, boş ambarlar arınık edilmiştir. Antepfıstığında capnodis mücadelesi yapılmıştır. Büyük ve küçükbaş hayvanlar koruyucu aşıları yapılmıştır. Sağlık taramaları yapmış, büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak kimliklendirme çalışmaları devam etmiştir. Kovanlarda rutin bakım işleri devam eder. Olgunlaşan ve sırlanmış ballar alınmış, hasat edilen bu ballar dinlendirildikten sonra uygun kaplara yerleştirilmiştir.

2012 Yılı AĞUSTOS Ayında Yurdumuzda Yapılabilecek Zirai Çalışmalar

Marmara Bölgesi

Kışlık tahılların hasat-harmanı tamamlanır, anızlar bozulur ve sürüm yapılır. Çeltiklerin sulaması, nohut ve mercimeklerin harmanı yapılır. Fasulyede hasada, tütünde kırım ve kurutma işleri sürdürülürken ambar zararlılarıyla mücadeleye başlanır. Ayçiçeklerinde ayın sonuna doğru hasada başlanır. Şeker pancarlarının sulaması yapılır ve yer-yer erken sökülmelere de başlanır. Mısır kurdu ve patates böceği ile mücadele edilir. Erken yaprak yanıklığı için ilaçlama yapılır. Fidanlıklarda Temmuzda başlanan durgun göz aşısına devam edilirken, sanjose, kırmızı örümcek ve yaprak bitleriyle de mücadele edilir. Havalar kurak gittiği zaman yeterli sulama yapılır. Geç çeşit şeftalilerde ve erken çeşit elmalarda hasat yapılır. Havalar yağışlı giderse meyve bahçelerinde kara leke mücadelesine başlanır. Elma ve armutta büyük oranda meyve kaybına sebep olan iç kurdu mücadelesi yapılır. Bağlarda üzüm hasadı yapılır, bazı kesimlerde külleme, mildiyö, kurşuni küf ve salkım güvesiyle mücadele edilir. Zeytin bahçelerinde mahsuldar ağaçlar bu ay içinde sulanır ki gelecek yıl mahsul bol ve kaliteli olsun. Zeytin ağaçlarına badana yapılır, kara koşnil ile mücadeleye devam edilir ve zeytin sineğinin kontrolleri de sürdürülmelidir.

Ege Bölgesi

Hasadı bitirilen arpa, buğday, çavdar ve yulaf tarlalarında anız bozmaya devam edilir. Anızı yakanları ikaz etmelidir. Çeltikler ay sonuna kadar sulanır. Bu ayın sonuna doğru fasulyelerin hasadına başlanır. Yoncalar biçilir, pamukta 3. sulama yapılır. Yaprak bitleri, kırmızı örümcek, yeşil kurt, pembe kurt ile mısırda koçan kurdu mücadelesi sürdürülür. Haşhaşta kapsül kırma ve tohum ayırma işlemleri sürdürülür. Ayçiçeğinin hasadına başlanır. Meyve fidanlıklarında ve tohum tavalarında çapa, sulama, gübreleme işlerine, çeşitli meyvelerin hasadına, kırmızı örümcek ve iç kurdu mücadelesine devam edilir. Bağlardaki köklendirme parsellerinde sıra araları sürülür, sıra üzeri otlar çapalanır, gübre verilir ve erken çeşit üzümlerin hasadına devam edilir. Zeytinliklerde yeni dikilen fidanlarla verimli ağaçların sulanmasına devam edilir. Zeytin dal kanserine karşı ayıklama budaması yapılır. Zeytin kara koşnili için ikinci defa ilaçlama yapılır, zeytin sineğinin kontrolleri ve gerek görülürse mücadelesi yürütülür. Yaz sebzeleri hasat edilirken kış sebzelerinin lahana, karnabahar, pırasa bakımı, turp, havuç, yeşil soğan ekimleri ve lahana kelebeği kontrolleri yapılır. Meyve ağaçlarında geçen ay yapılan aşıların kontrolleri ve durgun göz aşısına da devam edilir.

Akdeniz Bölgesi

Kışlık tahıl tohumlukları selektör yardımıyla temizlenir. Birinci ürün mısırlar hasat, ikinci ürün mısırlar ise çapa, sulama, gübreleme yapılır. Ana ürün soyada hasat ve pazarlama yapılırken, ikinci ürün soyada ise çapa ve sulamaya devam edilir, ayın sonunda da üçüncü çapası, gerekirse ilaçlama yapılır. Harmanı biten fasulye ve nohut pazarlanır, tohumluğa ayrılanların ise ilaçlaması ve ambarlara depolanması yapılır. Pamukların aybaşında üçüncü ve ay sonunda dördüncü sulaması yapılır. Kırmızı örümcek, yeşil kurt, beyazsinek mücadelesi bu ayda da devam eder. Ana ürün yer fıstığında sulama sürdürülür, kırmızı örümcek mücadelesine son verilir, ikinci ürün yer fıstığında çapa, sulama ve boğaz doldurma işleri yapılır. Yoncada üç ve dördüncü biçimler ile sulaması yapılır. Meyve bahçelerinde sulama, yabancı otla mücadele ve meyve hasatlarına devam edilir. Meyve yüklü dallara destek dikilir. İç kurdu mücadelesi ay sonunda bitirilir. Yeni tesis edilen bağlar sulanır, üzümlerde hasat ve pazarlamaya yoğun olarak devam edilir. Narenciye bahçelerine son azotlu gübre tatbik edilir, sulama sürdürülür. Uç kurutan tehlikesi olan yerlerde bulaşmayı önlemek amacıyla uç alma, ara açma ve yan dal budamaları yapılır. Limonlar budanır. Tohum tavaları, şaşırtma parselleri ve aşılı fidan parselleri sulanır. Koşnil, tomurcuk akarı, danaburnu ile mücadeleye devam edilir. Zeytinliklerin sulama işleri sürdürülür. Zeytin sineği kontrolleri ve görüldüğü anda mücadelesi yapılır. Kara koşnil larvalarının faaliyetlerine göre ilaçlamalara devam edilir. Sudan otunun ikinci biçimi, sorgunun sulaması yapılır.

İç Anadolu Bölgesi

Kışlık tahıllarda ve baklagillerde hasat-harman işleri sürdürülür. Gölge tavında anız bozulur. Anızlar yakılmamalıdır. Mısırların ve fasulyelerin sulanması, ay sonuna doğru da hasatları yapılır. Çeltik tarlalarında göllendirme usulü ile sulama yapılır. Harman edilen nohut ve mercimekler fümugasyon yapılır. Ürün konacak ambarlar dezenfekte edilir. Baklagillerde tohum böceklerine karşı alt kapsüllerin kuru olum devresinde ilaçlamasına başlanır ve devam ettirilir. Yüksek ve serin yerlerde patates böceği mücadelesine devam edilir ve ay sonuna doğru da patates sökülmelerine başlanır. Ayçiçeklerinin hasadına meyve bahçelerinin sulanmasına, durgun göz aşısının yapımına devam edilir. Yeşil sürgün budaması yapılır. Meyve iç kurdu, kırmızı örümcek ve yaprak bitlerine karşı hasada 20 gün kalıncaya kadar ilaçlı mücadele sürdürülür. Erken çeşit çavuş üzümü hasadına ay ortasından itibaren başlanır. Salkım güvesi mücadelesine devam edilir. Sebze bahçelerinde ot alımı, çapa ve sulama işleri sürerken çeşitli sebzelerin hasadı yapılır. Sebzelerde yaprak biti, kırmızı örümcek mücadelesi sürdürülür. Kış sebze tohumları ekilir, lahana kelebeği ile fasulyelerde pas mücadelesine başlanır.

Karadeniz Bölgesi

Kışlık tahılların hasat harman işlerine devam edilir anız bozulmaya başlanır, anızlar yakılmaz. Mısır, çeltikte sulama, yabancı ot temizliği yapılır. Fasulye ve bakla hasatlarına ay sonunda başlanır. Ayçiçekleri sulanır ve bakımı sürdürülürken haşerelerle de mücadele edilir. Yoncalar sulanır ve biçilir. Fındık ocaklarının dip temizliği yapılır, fındık hasadı yapılır, fındık iç kurdu mücadelesine devam edilir. Erken çeşit meyvelerin hasadı yapılır. Bağlarda sulama ve bakım işleri, külleme ve salkım güvesi mücadelesi sürdürülür. Yeni zeytinlikler tesis edilir, zeytin sineği mücadelesi yürütülür. 5 yaş ve üzeri çay anaçlarından köklendirilmek için çelikler alınır, toprağa gömülür ve kökleninceye kadar 1 yıl bekletilir. Üçüncü sürgün yaş çay yaprak kesimi yapılır.

Doğu Anadolu Bölgesi

Kışlık tahıllarda hasat ve harmana devam edilir. Sebze ve meyve bahçeleriyle şeker pancarı tarlalarında sulama yapılır. Kayısı, vişne, erik ve yaz sebzeleri hasat edilir. Çayır otlarıyla yem bitkileri biçilir, kurutulur ve depolaması yapılır. Mercimeklerin ve nohutların hasat ve harmanına devam edilir, fasulyelerde sulama ve tohum böceklerine karşı mücadele sürdürülür. Iğdır yöresindeki pamuklarda sulama yapılır, kırmızı örümcek ve yeşil kurt mücadelesi sürdürülür. Patatesler sulanır, çapalanır ve mildiyöye karşı ilaçlanır. Meyve ağaçlarında durgun göz aşısına devam edilir, yaz budaması ve haşere mücadelesi sürdürülür. Bağlarda külleme, salkım güvesi ile mücadele, sebzelerden turp, kabak, hıyarın hasatları sürdürülür. Kelle yapacak soğanların belleri kırılır. Gebe inekler ve doğum yapan ineklere daha itinalı bakılır ve kesif yemlerle beslenir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kışlık tahılların hasat-harmanına devam edilir. Biçer arkasından tarlalar gölge tavında sürülüp anız bozulur. Tohumluk buğdaylar selektörle temizlenir. Çeltik ve mısır sulanır, gerekirse zirai mücadele yapılır. Pamuk ve fasulyelerin sulaması sürdürülür. Nohut ve mercimek harmanlanır. Yoncalar üçüncü defa biçilir. Meyve ağaçları durgun göz aşısı yapılır. Geçen aylarda yapılan aşılar kontrol edilir. Erken çeşit meyvelerin hasadı yapılır. İç kurdu ve kırmızı örümceğe karşı birleşik mücadele sürdürülür. Bağlarda tepe ve koltukların alınmaları, külleme ve salkım güvesi mücadelesi yapılır. Daha önce aşılanan Antep fıstığı ağaçlarındaki aşılar kontrol edilir. Aşının tuttuğu anlaşıldıktan sonra hava dalı bırakılır ve dört parmak üzerinde ön kesim yapılır, fıstık hasadına başlanır.

Uyarı


Dünya Meteoroloji Teşkilatı - WMO Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi - ECMWF Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı - EUMETSAT WMO Dünya Hava Tahmini Bilgi Servisi WMO Kuvvetli Hava Olayları Bilgi Merkezi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı

TSE 9000 Akreditasyon Sertifikası Bu site görme engelli dostudur Devletin Kısayolu Ulusal Ulaştırma Portalı T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)

©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2015

24

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51